VỀ CHÚNG TÔI

Cung ứng lao động Vsip là thành viên của Công Ty TNHH Cung Ứng Lao Động Human Power được ra đời trong thời công nghiệp hoá, hiện đại hoá tại Việt Nam với sứ mệnh là cầu nối giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc.
Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực: cung ứng lao động phổ thông, cung ứng lao động thời vụ, cung ứng nhân sự hành chính văn phòng, cung ứng nhân sự chuyên môn, cho thuê lại lao động theo giờ, gia công sản phẩm, dịch vụ tính lương, dịch vụ cho người nước ngoài muốn hoạt động và đầu tư tại Việt Nam.
Xem chi tiết

DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH

ĐỘI NGŨ HỖ TRỢ NHÀ TUYỂN DỤNG

Hotline

0938 838 503

Phòng kinh doanh

0362 533 133

Phòng nhân sự

027 4380 3778

Phòng kế toán

027 4380 3779